• KHOA
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đại cương trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

 • KHOA
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học ở các chương trình đào tạo của Trường.

 • KHOA
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.

Giảng dạy - Học tập
Câu chuyện toán học: Chú sâu bướm háu đói (The Very Hungry Caterpillar) (17/08/2018)

Chú sâu bướm háu đói là câu chuyện kinh điển giúp trẻ em tập đếm, được xếp vào danh sách 

Bài tập chương 5 (GIẢI TÍCH VÉC TƠ) (17/08/2018)

Trong chương này chúng ta nghiên cứu các phép tính vi tích phân của trường vector: (Tích phân đường , tích phân mặt, tích phân trên trường vector, Định lý Green, định lý Stockes,…). Trong bài viết này tôi cung cấp cho các bạn một số bài tập vận dụng  của chương 5. 

Tập xác định của hàm hai biến (17/08/2018)

Ta đã biết hàm số hai biến là quy tắc đặt tương ứng mỗi cặp có thứ tự (x, y) trong tập D với một và chỉ một số thực ký hiệu là f(x, y). Khi đó D gọi là tập xác định của hàm số f(x,y). Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về tập xác định của hàm hai biến và giải các bài tập minh họa

Bài tập nâng cao về Giá trị riêng và Vectơ riêng (17/08/2018)

Mời các bạn tham gia giải bài toán sau :

Bài tập nâng cao về ma trận (17/08/2018)

Mời các bạn tham gia giải bài toán sau :

Mục tiêu môn học vật lý ứng dụng cho điện-điện tử (16/08/2018)

Bài viết này giới thiệu các mục tiêu kiến thức và kỹ năng cho môn Vật lý ứng dụng cho điện-điện tử.

Mô tả môn học vật lý ứng dụng cho điện-điện tử (16/08/2018)

Vật lý ứng dụng cho điện-điện tử là môn học chuyển giao từ khối kiến thức đại cương đến kiến thức chuyên ngành.

Bài toán lập hàm: hàm tuyến tính (13/08/2018)

Trong phần này, ta sẽ xét tính chất của hàm tuyến tính và một số dấu hiệu nhận biết của hàm tuyến tính.

Bài toán lập hàm: lập hàm từng mảnh (hàm cho bởi nhiều công thức) (13/08/2018)

Trong phần này, ta sẽ xem xét một số bài toán lập hàm sử dụng công thức hàm từng mảnh (hàm cho bởi nhiều công thức).

Tính chất của dung dịch điện li (09/08/2018)

- Chất điện li

- Tính chất của dung dịch điện li

Ứng dụng của tích phân (06/08/2018)

Tích phân có rất nhiều ứng dụng trong kinh tế.