• KHOA
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đại cương trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

 • KHOA
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học ở các chương trình đào tạo của Trường.

 • KHOA
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.

Giảng dạy - Học tập
Thông tin toán học số 3 (09/11/2018)

Thong tin Toan hoc So 3 (Tap 22 - thang 9/2018)

http://vms.org.vn/index.php/vi/thong-tin-toan-hoc/tap-22-2018/item/1300-ttth-t22-s3-2018.html

Bài toán ứng dụng - tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (02/11/2018)

Cho x là số lượng điện thoại được sản xuất mỗi tuần, hàm giá bán và chi phí tương ứng:

p(x) = -0,5x + 500; C(x) = 20000+135x.

Xác định giá bán, số lượng điện thoại để lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị lợi nhuận lớn nhất đó.

Phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (02/11/2018)

Cho hàm số f(x) xác định trên D.

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f(x) trên D (hoặc trên đoạn [a,b] nằm trong D)

Bài tập Định luật tốc độ (29/10/2018)

Bài tập yêu cầu giải hệ phương trình tìm k, m, n

Bài tập giải tích 1 (24/10/2018)

Bài tập giải tích 1